LICZY SIĘ KAŻDY GŁOS!
 
 

 Szanowni  Państwo!
 Ruszyła akcja „Dzień na medal”,
 w której to nasza szkoła zgłosiła swój
 projekt „BROCHOWSCY SPORTOWCY”.
 Aby wygrać grant w wysokości 60 000 zł potrzebujemy
 WASZEJ POMOCY 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Dlatego zwracamy się z prośba o zagłosowanie na nasz projekt.
 Głosować można od 07.07.2022 do 04.08.2022 na stronie
 https://www.everydayme.pl/dzien-na-medal-glosowanie
 Po zalogowaniu należy wybrać:
 - szkoła miejska;
 - dolnośląskie;
 - Szkoła Podstawowa Nr 80 We Wrocławiu- „Brochowscy Sportowcy”
 Dzięki zdobytym środkom będziemy mogli, z większym rozmachem realizować nasze sportowe wydarzenia.
 Prosimy o rozpropagowanie inicjatywy wśród rodziny i znajomych.
 LICZY SIĘ KAŻDY GŁOS!!!!!!!!!!!