ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Zajęcia pozalekcyjne rok szk. 2019/20 kl. I-VIII

 

 Zajęcia rozwijające zainteresowania – koła klasy I-III

Nazwisko i imię. Nazwa zajęć Dzień tygodnia Godzina lekcyjna Nr sali  
p. Chilmon A. Koło plastyczne wtorek 5 203  
p. Instyńska A. Koło plastyczne wtorek 5 201  
p. Chanik I. Koło regionalne środa 5 115  
p. Piguła A.

 

Koło regionalne

Koło logicznego myślenia

Destination Imagination

piątek

poniedziałek

czwartek

6

6

5

114

114

gab.ter

 

 

 

p. Wiśniewska A. Koło logicznego myślenia czwartek 6 202  
p. Mikołajczyk P. Koło muzyczno-plastyczne środa 5 102  
p. Rybka R. Koło ekologiczne poniedziałek 8 218  
p. Lis A. Zajęcia taneczne

Zajęcia roz. zainteresow. 1h

poniedz.

piątek

6

5

s.gim

207

 
p. Janikowska M. Koło logicznego myślenia poniedziałek 5 214  
p. Kaźmierska M. Koło ortograficzne

Destination Imagination

wtorek

wtorek

5

8

208  
p. Karpińska M. Koło polonistyczno-matematyczne czwartek 6 108  
p. Adamczyk A.

 

Koło języka angielskiego

 

wtorek

piątek

6

5

103

103

 

 

p. Filipiak A. Koło języka angielskiego poniedziałek 5 101  

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania – koła klasy IV-VIII

Nazwisko i imię. Nazwa zajęć Dzień tygodnia Godzina lekcyjna Nr sali
p. Adamowski J. Warsztaty plastyczno-techniczne 2h poniedziałek

środa

8

8

23

23

p. Bańkosz A. Gry zespołowe kl.VII-VIII 1h

Tenis

czwartek 8

 

d. sala

 

p. Ceszkiel K. Zajęcia fakultatywne z matem.

VIIIa 1h

VIIIb 1h

 

poniedziałek

piątek

 

8

7

 

26

26

p. Derlęga K. Zajęcia fakultatywne z jęz. polskiego VIIIb 1h środa 6 28

 

p. Górko D. Zajęcia rozwijające z literatury1h wtorek 7 25

 

p. Gil B. Koło przyrodnicze 1h czwartek 1 12
Jabłońska M Chór 2h

Gitary klasyczne 1h

wtorek

czwartek

7,8

7

29

29

Kirkiewicz A. Koło młodych obywateli 1h czwartek 8 27
Kubczak I. Zajęcia taneczne 2h

 

Volleymania 4h

 

 

czwartek

piątek

poniedziałek

wtorek

środa

6

7

7,8

 

m. sala

 

d.sala

 

 

Kiełczewski G. Lekkoatletyka 2h piątek 9,10 d. sala
Kobiela M. Koło geograficzne 1h środa 7 15
Korzeniowski A. Koło jęz. angielskiego 1h środa 7 16
Mazur P. Warsztaty komputerowe 1h poniedziałek 8 06
Kizimowicz-Mieszkalska M. Zajęcia fakultatywne z jęz. polskiego VIIIa 1h środa 7 25
Pytlewska  A. Zajęcia fakultatywne jęz. angielskiego środa 8

 

18

 

Piesiewicz A. Zajęcia fakultatywne z jęz. niemieckiego 1h środa 8

 

17

 

Zubalewicz M. Koło jęz. angielskiego 1h poniedziałek 7 16
Rogacka A. Koło fizyczne 1h poniedziałek 8 20
Stężowska B. Koło dziennikarskie 1h środa 8 09
Szewczyk E. Zajęcia z ceramiki 2h

Koło plastyczne (etat) 1h

Destination Imagination 1h

czwartek

środa

wtorek

8,9

7,8

8

prac. ceram.
Zabielski P. Zajęcia rozwijające z literatury 1h wtorek 6 26
Zydek S. Koło historyczne 1h

Odyseja umysłu 1h

Destination Imagination 1h

piątek

poniedziałek

czwartek

8

7

5

27

gab. ter

gab.ter.

Stępień W.

Stępień M.

Skauting 2h

 

wtorek

 

czwartek

16.00-17.00

15.30-16.30

s.gim.

bud. B

 

                                 Zespoły wyrównawcze klasy I-III

Nazwisko imię ucznia, klasa Nauczyciel, przedmiot dzień tygodnia godzina lekcyjna nr sali
Zespół wyr. kl. I p. A. Chilmon 1h

p. M. Karpińska 1h

p. A. Markiewicz 1h

p. Piękoś 1h

środa

poniedziałek

czwartek

czwartek

6

4

5

2

203

215

215

103

Zespół wyr. kl. II p. Mikołajczyk 1h

p. Ćwieluch 1h

p. I. Chanik 1h

środa

czwartek

czwartek

6

6

7

114

101

102

Zespół wyr. kl. III p. A. Lis 1h

p. M. Kaźmierska 1h

p. M. Janikowska 1h

piątek

czwartek

poniedziałek

5

5

6

207

208

214

 

 

 

 

                               Zespoły wyrównawcze klasy IV-VIII

Nazwisko imię ucznia, klasa Nauczyciel, przedmiot dzień tygodnia godzina lekcyjna nr sali
Zespół wyr. z matematyki kl. IV p. J. Strzałkowska 1h

 

czwartek 8 19
Zespół wyr. z matematyki kl. V p. J. Zarzycka 1h

p. B. Gil 1h

wtorek

piątek

6

7

19

12

Zespół wyr. z matematyki kl. VI p. K. Ceszkiel 1h

p. J. Zarzycka 1h

poniedziałek

wtorek

7

7

26

19

Zespół wyr. z matematyki kl. VII p. H. Szychowska 1h środa 8 19
Zespół wyr. z jęz. niem. kl. IV-VI p. Wilczyńska-Baucz 1h czwartek 7 11
Zespół wyr. z jęz. niem.  kl. VII-VIII p. Wilczyńska –Baucz 1h czwartek 8 11
Zespół wyr. z jęz. pol. kl. IV p. K. Derlęga1h

p. D. Górko 1h

czwartek

poniedziałek

8

7

28
Zespół wyr. z jęz. niem. kl. IV-VI p. J. Dubaniewicz 1h wtorek 7 11
Zespół wyr. z jęz. niem.  kl. VII-VIII p. J. Dubaniewicz 1h czwartek 8 11
Zespół wyr. z jęz. pol. kl. V p. P. Zabielski 1h

p. Kizimowicz-Mieszkalska 1h

wtorek

wtorek

7

7

25
Zespół wyr. z jęz. pol. kl. VI p. D. Górko 1h

p. B. Stężowska 1h

poniedziałek

piątek

8

7

09

09

Zespół wyr. z jęz. pol. kl. VII p. B. Stężowska 1h

p. K. Derlęga 1h

wtorek

poniedziałek

8

8

09

28

                                                          

 

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne.

Nazwisko imię ucznia, klasa Nauczyciel, przedmiot dzień tygodnia godzina lekcyjna nr sali
Vd, IVd

 

IIIb

Vb

VId

Ic,IVc

IIa

IVa,IVb

p. A. Lis 2h

 

p. M. Janikowska 2h

 

p. A. Wiśniewska 1h

p. A. Instyńska 2h

p. M. Karpińska 2h

 

p. w. Stepień 1h

środa

czwartek

poniedziałek

czwartek

wtorek

czwartek

środa

wtorek

wtorek

 

6

6

7

7

6

5,7

5

7

9

gab.ter

gab.ter

gab.ter

gab.ter

gab.ter

101

gab.ter

 

09