„Ratujemy i Uczymy Ratować” 💕

W ramach realizacji Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” nasza szkoła czynnie
włącza się w działania edukacyjne dot. tematyki udzielania pierwszej pomocy. W październiku
uczniowie mogli uczestniczyć w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca – „EUROPEAN
RESTART A HEART DAY”. Uczniowie z klas IV-VIII pod kierunkiem p. Aliny Bańkosz na długich
przerwach ćwiczyli na fantomach resuscytację krążeniowo-oddechową. Uczniowie z klas I-III zasady
udzielania pierwszej pomocy przyswajali pod kierunkiem p. Anny Piguły i p. Katarzyny Krysztoforskiej,
która jest wykwalifikowanym ratownikiem medycznym. Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie
dziękujemy za udział i zaangażowanie