Wsparcie psychologiczne i psychiatryczne

Szanowni Państwo,

Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne niezmiennie pracują w formie stacjonarnej.

Dla potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli zostały wyznaczone godziny konsultacji,  w tych  godzinach   specjaliści poradni mają  czas na udzielanie telefonicznych porad. Szczegółowy podział dyżurów w PPP9  jest dostępny na stronie https://www.wroclaw.pl/portal/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-uczniow-i-ich-rodzicow-oraz-nauczycieli.

Został również powołany koordynator ds. wsparcia wychowawców, który planuje  zorganizowanie  w soboty, po 8.04.2021 r.  grupy wsparcia dla wychowawców. Chętni nauczyciele mogą kontaktować się z Panią psycholog Anną Stasiak- Przybylską za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgłaszając prośbę o konsultację, superwizję, udział  w grupie wsparcia- Anna.Stasiak-Przybylska@wroclawskaedukacja.pl 

Niezmiennie od lat, również w trakcie trwania pandemii, funkcjonuje w naszej poradni grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych, którą prowadzi Pani Dorota Urbańczyk i Pan Piotr Dymała. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.   Zapraszamy chętnych specjalistów, pracujących w szkołach do udziału w tej grupie. Dorota.Urbanczyk@wroclawskaedukacja.plPiotr.Dymala@wroclawskaedukacja.pl .

 W związku ze zwiększeniem się problemów egzystencjonalnych, emocjonalnych, psychicznych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin dział terapeutów  PPP nr 9 oferuje wsparcie dodatkowego pracownika. Zapisy na spotkania z psychoterapeutami prowadzi sekretariat poradni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty mailowej Sekretariat.ppp9@wroclawskaedukacja.pl .

Na stronie www.wroclaw.pl zamieszczone są informacje dotyczące dyżurów pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wykaz  dotyczący pomocy psychiatrycznej  i telefony do instytucji udzielających wsparcia i pomocy:


– 116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu
– 800 70 2222 – Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (również dla dzieci i młodzieży), czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu
– 22 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji, czynny w każdą środę i czwartek, od 17.00 do 19.00.
– 22 654 40 41 – ITAKA, antydepresyjny telefon zaufania, czynny w poniedziałki, od 17.00 do 20.00
– 800 120 002 – Niebieska Linia, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu