Godziny lekcyjne

GODZINY LEKCYJNE:

1. 7.30 – 8.15

2. 8.20 – 9.05

3. 9.15 – 10.00

4. 10.05 – 10.50

5. 10.55 – 11.40

6. 11.45 – 12.30

7. 12.50 – 13.35

8. 13.45 – 14.30

9. 14.35 – 15.20

10. 15.25 – 16.10