ODYSEJA UMYSŁU

Odyseja Umysłu

Nie ma czegoś takiego jak zły pomysł; zawsze natomiast istnieje pomysł lepszy!

Odyseja Umysłu to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie
międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów
i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji
Narodowej.
Naszym celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek.
Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy
uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich,
które rozwiązać można na wiele sposobów.
Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć– samodzielnie i
nieszablonowo, i tworzyć– rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęcamy ich, by
działali w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji – z
otwartością na pomysły i opinie innych. Stawiamy przed nimi wyzwania, które wymagają
łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów. Jesteśmy przekonani,
że w dzisiejszych czasach warto kształcić inicjatorów, nie imitatorów; ryzykantów, nie
replikantów; pomysłodawców, nie podwykonawców.

W naszej szkole projekt funkcjonuje od września.
Za prowadzenie 7 osobowej drużyny Odyseuszek odpowiada trener Sylwia Zydek.