PROJEKT „FIKTIVE FAMILIE”

O projekcie
Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
Uczniowie przedstawią się oraz stworzą fikcyjną rodzinę z wykorzystaniem narzędzi TIK. Uczniowie
wspólnie wymyślą postacie członków rodziny oraz informacje o nich. Nauczą się opowiadać o sobie i
rodzinie oraz przeprowadzać wywiad. Poznamy aplikacje służące efektywnej nauce słownictwa oraz
urozmaicające lekcje języka niemieckiego w trakcie edukacji zdalnej.

CELE
Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego.
Wzbogacenie znajomości słownictwa uczniów (liczebniki, kraje i narodowości, członkowie rodziny,
zawody, formy spędzania wolnego czasu, przymiotniki określające charakter).
Uczeń będzie potrafił opisać siebie oraz inne osoby zarówno ustnie jak i w formie pisemnej,
Uczeń będzie potrafił przeprowadzić prosty wywiad (zadać pytania o wiek, pochodzenie, zawód, formy
spędzania wolnego czasu oraz cechy charakteru).
Uczeń będzie potrafił na podstawie wysłuchanej informacji stworzyć notatkę.
Rozwijanie umiejętności współpracy w grupach
Zachęcanie uczniów do tzw. peer learning
Rozwijanie umiejętności stosowania TIK zarówno przez uczniów jak i nauczycieli.

SPODZIEWANE REZULTATY
1. Kolekcja książeczek elektronicznych „Fiktive Familie”

2. Kolekcja interaktywnych zadań w temacie rodzina, zawody, kraje i narodowości itp.– padlet lub
Wakelet.
3. Zarówno kolekcja książeczek jak i interaktywnych zadań będzie mogła stanowić materiał lekcyjny do
wykorzystywania zarówno przez nauczycieli biorących udział w projekcie jak i innych nauczycieli języka niemieckiego.
4. Filmy z wideokonferencji.