EDUKACJA W MIEJSCACH PAMIĘCI

89-67751 logo_kwadrat

Projekt „Edukacja w miejscach pamięci” w naszej szkole jest realizowany od 2014 roku.

Jest o adresowany do uczniów klas V, a od 2018/19 roku jest skierowany również do klas VIII.

Na czym polega? Na poznawaniu wielokulturowego i wieloreligijnego miasta jakim jest Wrocław oraz szczególne miejsca dla martyrologii narodu polskiego.

Młodsze dzieci biorą udział w wyjściach organizowanych dla nich na terenie Wrocławia. Odwiedzają takie miejsca jak : Dzielnica Czterech Wyznań, Cmentarz Żydowski, Pałac Królewski czy Muzułmańskie Centrum Kulturalno- Oświatowe.

Klasy zaś VIII wyjeżdżają do miejsc takich jak KL Groß-Rose, zamek w Brzegu czy Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Przed każdym wyjściem na lekcji historii, przeprowadzane są zajęcia przygotowujące w oparciu o prezentację multimedialną i karty pracy. Po powrocie dzieci mają też okazję by opisać swoje wrażenia czy to w formie wypracowania czy np. artykułu do gazetki szkolnej lub plakatu.

 

Koordynatorem szkolnym projektu jest p. Sylwia Zydek, w jego realizacji bierze  również udział p. Anna Piesiewicz.