LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które chcemy, aby od 30 czerwca 2023 roku miały wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Do 31.08.2022 r. szkoła wykorzystała pozostałą (40%)część wsparcia finansowego na zakup m.in.:

 • Opiekacze elektryczne
 • Laminarka FELLOWES
 • Szafy metalowe
 • Szafy do gabinetów
 • Apteczki pierwszej pomocy
 • Urządzenia wielofunkcyjne Thermomixy
 • Zestawy leniuch szczotka + zmiotka
 • Tablice szkolne
 • Krzesła do sal lekcyjnych
 • Stoły Daniel do sal lekcyjnych
 • Kątowniki
 • Drewno heblowane
 • Płyty do linorytu
 • Sic 500ml Black
 • Wałki do linorytu 100mm ESSDEE
 • Kuwety do linorytu
 • Farby akrylowe
 • Kleje WIKOL 1 litr
 • Kleje WIKOL Premium 0,5kg
 • Kleje WIKOL Premium  butelka 250g
 • Papiery do rysunku technicznego
 • Tekstylia Filc w arkuszach 20 kolorów
 • Lakiery bezbarwne
 • Farby tempera
 • Farby plakatowe ASTRA
 • Zestawy STARPAK pędzle+paleta
 • Pędzle artystyczne
 • Zestawy konstrukcyjne z różnych dziedzin
 • Zestawy modelarskie wraz z aksesoariami
 • Igły do cerowania 3-9 10 szt PRYM
 • Zestaw nożyczek 3 szt
 • ŁUCZNIK zestaw igieł podwójnych

Wyposażenie zakupione w ramach projektu jest wykorzystywane do realizacji podstawy programowej na obu etapach edukacyjnych. Dzięki wielu pomocom i wyposażeniu w większym zakresie zaspakajane są dydaktyczne  potrzeb uczniów w obszarze dbania o wszechstronny dobór treści oraz metod i najnowocześniejszych pomocy naukowych na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych. Służą one także rozwijaniu uzdolnień uczniom w trakcie realizacji indywidualnych programów nauczania. Nowoczesne pomoce dydaktyczne przyczyniają się do budowania u uczniów kompetencji przyszłości w dziedzinach związanych z szeroko pojętą nauką, technologią, inżynierią, sztuką oraz matematyką. Wykorzystywanie wyposażenia zakupionego w ramach projektu przyczynia się do budowaniu umiejętności technicznych oraz rozwijania kreatywności i niestandardowego myślenia wśród uczniów. Nowoczesne pomoce uatrakcyjniają zajęcia.  Pozwalają na praktyczne zdobywanie wiedzy w atrakcyjny sposób i przy ich pomocy uczniowie zdobywają wiedzę interdyscyplinarną.


Zakupione sprzęty w ramach „Laboratoriów Przyszłości”: drukarka 3D, maszyny do szycia, aparat fotograficzny, opiekacze elektryczne, Termomixy posłużyły do urozmaicenie zajęć lekcyjnych i dodatkowych w klasach I-VIII.