Ważne terminy

Kalendarz na rok szkolny 2023/2024:

Dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych: 02.05.24r. , 31.05.24r.

Przerwa świąteczna – 23 grudnia – 01 stycznia 2024r.

·       Przerwa zimowa – 15 stycznia – 28 stycznia 2024 r.

·       Przerwa wiosenna – 28 marca – 02 kwietnia 2024r.

·       Egzamin ósmoklasisty – 14, 15, 16 maja 2024r.

·       Zakończenie roku szkolnego – 21 czerwca 2024 r.

Kalendarz spotkań na rok szkolny 2023/2024:

12.09.2023 – zebrania klasy II-III godz. 16:30,

12.09.2023 – zebrania klas VI, VII i VIII godz. 18:00

12.09.2023 – zebrania klas V i VI godz. 16:30

12.09.2023 – zebrania klasy I godz. 17:30

24.10.2023 – konsultacje

21.11.2023 – zebrania

05.12.2023 – informacja o zagrożeniach

12.12.2023 – konsultacje i proponowane oceny

09.01.2024 – rada klasyfikacyjna

11.01.2024 – zebrania

12.03.2024 – konsultacje

16.04.2024 – zebrania

14.05.2024 – konsultacje – informacja o zagrożeniach

11.06.2024 – rada klasyfikacyjna

Ważne terminy

05.12.2023 – informacja o zagrożeniach i ocenach dopuszczających

12.12.2023 – wystawienie proponowanych ocen

05.01.2024 – wystawienie ocen semestralnych

07.05.2024 – informacja o zagrożeniach i ocenach dopuszczających

14.05.2024 – wystawienie proponowanych ocen

07.06.2024 – wystawienie ocen semestralnych