DEUTSCH PLUS

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do prestiżowego, ogólnopolskiego projektu Goethe Institut DEUTSCH PLUS mającego na celu wspieranie szkoły w działłaniach na rzecz języka niemieckiego.

Cele projektu to:
– Zaangażowanie dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców w działania na rzecz propagowania języka niemieckiego.
– Stworzenie silnej sieci szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym zakresie lub potrzebują wsparcia w prowadzeniu działań w tym kierunku.
– Goethe-Institut jest ważnym partnerem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli i polepszenie tym samym jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego we wszystkich typach szkół w całej Polsce.
– Wyraźne zaangażowanie nauczycieli w projekty i konkursy związane z językiem niemieckim, poprzez zachęcanie uczniów do udziału w tego typu inicjatywach.
– Aktywny udział uczniów ze wszystkich typów szkół w wydarzeniach (imprezach, konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty Goethe-Institut.
Korzyści dla naszej szkoły płynące z udziału w projekcie:
– członkostwo w prestiżowej sieci szkół w Polsce (wyróżnienie plakietką Deutsch Plus)
– współpraca z Goethe-Institut
– patronat Ambasady Niemiec w Polsce
– doradztwo w obszarze wsparcia nauczania języka niemieckiego
– wizyty młodych ludzi z Niemiec w szkole, możliwość kontaktu z „żywym językiem”
– udział w konkursach z języka niemieckiego, udział w ciekawych przedsięwzięciach propagujących język niemiecki i projektach dla uczniów