SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

Szkoła promująca zdrowie:

Od wielu lat nasza szkoła należy do sieci szkół promujących zdrowie.
Obecnie realizowany jest program napisany przez zespół ds. promocji zdrowia i zatwierdzony przez Wydział Zdrowia na lata 2018 – 2021. Do naszych cyklicznie realizowanych akcji należą:
„Trzymaj się prosto”,
„Pierwszy Dzień Wiosny”
„Ratujemy i uczymy ratować”
„Projekty związane z profilaktyką” (np, Radosny uśmiech, profilaktyki uzależnień)
Gazetki o charakterze informacyjno – edukacyjnym (np, bezpieczne wakacje, bezpieczne ferie zimowe, nt. zdrowego odżywiania, wydarzeń sportowych w naszej szkole).