Życzliwość ma moc 🍀


Moc życzliwości bierze się z miłych słów, małych gestów i uśmiechu. Z tego wszystkiego mają szanse powstać dobre relacje, o które postanowił zadbać SU kl. I -III, organizując 21 listopada, pod kierunkiem opiekuna P. A. Lis, obchody Dnia Życzliwości i Pozdrowień w naszej szkole. Od samego rana dzieci z klas młodszych przygotowywały kolorowe koniczynki z życzliwymi zwrotami, którymi wymieniały się z koleżankami lub kolegami z sąsiedniej klasy. Każda klasa napisała także na listku dębu rymowankę lub przysłowie o życzliwości oraz życzenia dla wszystkich uczniów i nauczycieli z okazji tego święta. Kolorowe listki zostały zawieszone na „drzewku życzliwości”, które zostało ustawione na parterze. Podsumowaniem dnia było wspólne zaśpiewanie przez dzieci piosenki o przyjaźni, zachęcającej do radosnej zabawy i do tańca.
Pamiętajmy, życzliwość ma moc, dzielmy się nią z innymi!