Pierwszy Ogólnoszkolny E-Turniej 💻

5 grudnia po raz pierwszy w Naszej Szkole odbył się E- Turniej dla klas IV – VIII. Głównym
organizatorem rozgrywek był Piotr Zalas, pomagał mu Kacper Czernik (obaj uczniowie klasy 7c).
Nad całością tych rozgrywek czuwał p. Przemysław Mazur, który przygotował grę, sprzęt
komputerowy i pomagał w sprawnym przeprowadzeniu E – Turnieju.
Rozgrywki polegały na przejściu jak najwięcej poziomów w grze logicznej „Computer-it” w
określonym czasie (10 minut).
Wszyscy uczestnicy turnieju zostali podzieleni na 3 grupy. Każdy z nich zajął komputer i na
komendę miał uruchomić grę i osiągnąć możliwie najwyższy poziom (przejść najwięcej etapów).
Następnie dla każdego uczestnika ustalona została liczba punktów uzależniona od osiągniętego
przez niego poziomu w grze.
Wyniki Turnieju
I miejsce – Michał Głogowski
II miejsce – Dariusz Sztandera
III – IV miejsce – Mateusz Górecki, Piotr Fogler
Nagrody ufundowała Rada Rodziców

Piotr Zalas, Alina Bańkosz