Kapelusz Pani Wiosny 🌷🌼🌺

Dnia 21 marca dzieci z klas I – III powitały Wiosnę zielonymi strojami oraz
sylwetkami zwiastujących wiosnę ptaków, którymi ozdobiły swoje przebrania.
Wzięły także udział w szkolnym konkursie plastycznym „Kapelusz Pani
Wiosny”. Powstało wiele przepięknych, kolorowych, wiosennych kapeluszy,
wykonanych zarówno techniką płaską, jak i przestrzenną. Najciekawsze z nich,
które zostały nagrodzone, możemy podziwiać w galerii na parterze w budynku
B. Koordynatorami akcji i konkursu byli opiekunowie SU kl. I – III – p. A. Lis i p.
A. Puszkarów.
Oto lista wyróżnionych w konkursie uczniów:

 1. Mikołaj Humeńczuk 1B
 2. Olga Elsner 1 B
 3. Liliana Adamska 1D
 4. Maciej Zaucha 1C
 5. Ignacy Wybraniec 1D
 6. Zuzia Król 1D
 7. Dorota Fąka 1C
 8. Krzysztof Łękawski 1D
 9. Gabrysia Chybowska 1C
 10. .Amelia Chmielińska 1B
 11. Kalina Siesicka 1A
 12. Magda Jakubowicz 3A
 13. Jakub Pyrgies 3A
 14. Lila Kowalczyk 3A
 15. Kalina Kałuża 3B
 16. Dorota Kaliszuk 3B
 17. Hanna Tercjak 3D
 18. Iwona Mikołajczak 3D
 19. Hanna Woźna 3D
 20. Hanna Wojtkowiak 2A
 21. Hania Skrajnowska 3A
 22. Karolina Temporalne 3A
 23. Agatka Liszka 3A
 24. Tosia Kącka 3A
 25. Ania Bielecka 3C
 26. Dalia Cichońska 2A
 27. Hanna Lewandowska 3A
 28. Dorota Cikacz 2A
 29. Janka Olczak 2A