ZACZYTANI.ORG

Zachęcamy wszystkich do zbiórki książek. Punkt zbiórki znajduje się również w naszej szkole w budynku B w przedsionku. Akcją koordynują Panie Karolina Karpińska oraz Magdalena Kaźmierska.