Kampania edukacyjna „Zapobieganie krótkowzroczności u dzieci”

Informacja dla rodziców i opiekunów na temat realizowanej Kampanii Edukacyjnej „ Zapobieganie krótkowzroczności u dzieci”

Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „OKULISTYKA 21” od września 2022 roku rozpoczęła realizację Kampanii edukacyjnej pn. „Zapobieganie krótkowzroczności u dzieci”, skierowanej do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych oraz ich rodziców lub opiekunów zamieszkujących Miasto Wrocław. Kampania dotyczy zapobiegania krótkowzroczności i ma na celu kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o higienę wzroku. Kampania finansowana przez Miasto Wrocław www.wroclaw.pl