Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca ❤

O tym czy przywracanie czynności serca jest dziecinnie proste mogli przekonać się uczniowie klasy 4e na indywidualnych warsztatach z ekspertami z Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego.Tak niewiele – a może aż tak dużo! 16 października przypada Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca.Uczniowie 4e także wzięli w nim czynny udział. Celem akcji było zmotywowanie dzieci do czynnego niesienia pierwszej pomocy oraz kształtowanie postawy nie bycia obojętnym w sytuacji, gdy można uratować czyjeś życie.Podczas warsztatów praktycznych uczniowie ćwiczyli zasady udzielania pierwszej pomocy.Serdecznie dziękujemy całemu zespołowi za aktywnie przeprowadzone zajęcia.

Wychowawca klasy 4e Agnieszka Czop