Święto Edukacji Narodowej

14 października b.r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Narodowej. Sala była zapełniona po brzegi nauczycielami, zaproszonymi gośćmi i ubranymi na galowo uczniami.
Uroczystość rozpoczęła się występem dziewcząt z Brochowskiej Akademii Tańca. Następnie młodzi artyści z kl. 2a i 2f oraz Filip Posyniak z kl.4c i Tosia Zydek z kl. 7a pod kierunkiem p. Anny Piguły i p. Jolanty Król przygotowali program artystyczny, w którym podziękowali nauczycielom za codzienny trud, poświęcenie, pomocną dłoń i przewodnictwo na drodze do zdobywania wiedzy.
W przedstawieniu oprócz okazjonalnych wierszy znalazły się zabawne piosenki o szkole, tańce integracyjne oraz prezentacja multimedialna „Wspomnień czar” i pokaz zdjęć Weroniki Hańczak z kl. 8d przygotowane z okazji 60-lecia SP80.
Na wyjątkową oprawę uroczystości składała się piękna dekoracja wykonana przez p. Agnieszkę Suską i p. Sebastiana Lichwę. Nad obsługą sprzętu nagłaśniającego profesjonalnie czuwał p. Piotr Jędrzejczak. Występy uczniów zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Ten dzień to doskonała okazja, aby podziękować wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie w pracę na rzecz uczniów oraz wręczyć podziękowania, laurki oraz kwiaty. Za trud wkładany w wychowanie i edukację dzieci, szczególne podziękowania w stronę grona pedagogicznego skierował Pan Dyrektor Ireneusz Dudek. Życzył satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela. Wszyscy spędzili ten dzień w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.