Muzeum Archeologiczne – projekt regionalny

W dniu 19 listopad klasa regionalna, czyli 5, udała się na zajęcia do Muzeum Archeologicznego Zajęcia dotyczyły początków miasta Wrocław, jego Czeskich i Piastowskich korzeni.
Poznaliśmy życie zwykłych mieszkańców grodu i ich codzienne zajęcia, oglądaliśmy także ekspozycję dotyczące życia na terenie innych śląskich osad tamtego czasu.
Co uważniejsi mogli odnaleźć w gablotach monety rzymskie, które świadczyły o kontaktach handlowych w ramach wymiany towarów na bursztynowym szlaku.

W grudniu spotykamy się na wrocławskim Rynku i będziemy poszukiwać kolejnych śladów przeszłości.

Sylwia Zydek, Anna Piesiewicz , Maria Jasiukiewicz