Polsko – niemiecka wymiana

W dniach 11 - 18 marca sześć uczennic naszej szkoły: Tosia, Tosia, Ewa, Sara, Dominika i Martyna biorą udział w wymianie polsko-niemieckiej ze szkołą w Tettnang. Uczennice goszczą w swoich domach nowe koleżanki z Niemiec: Linę, Leonie, Fionę, Sarah, Elisę i Emmę. Wspólnie (wraz z uczniami z SP 29 i SP 84) uczestniczą w projekcie, którego tematem jest WODA. Przez najbliższe dni uczennice wezmą udział w warsztatach, doświadczeniach i zajęciach w ciekawych miejscach: Centrum Historii Zajezdnia, kręgielni, basenie, Akademii Młodego Kucharza, ODRA CENTRUM, Hydropolis, Centrum Edukacji Ekologicznej w Żmigrodzie. Nie zabraknie też oczywiście czasu na integrację, wymianę doświadczeń, rozrywkę, relaks i przede wszystkim - doskonalenie umiejętności językowych. Koordynatorką projektu po stronie polskiej jest p. Bogna Adamczyk z SP 29, naszymi uczennicami i ich partnerkami z wymiany zajmuje się p. Anna Piesiewicz.