Wizyta w Muzeum Etnograficzne w ramach zajęć klasy regionalnej.

W dniu 25 marca klasa 5b udała się do Muzeum Etnograficznego.
Mieliśmy okazje biorąc udział w zajęciach poznać historię Dolnego Śląska i zrozumieć jak
bardzo trudne jest budowanie tożsamość Dolnoślązaków. Przybywający po II wojnie
światowej obywatele Polski z różnych jej stron zasiedlali te tereny, tworząc zupełnie nowa
jakość. Nie był to proces łatwy, ale z perspektywy wielu lat można powiedzieć, że dziś
mieszkańcy tych terenów z dumą mówić mogą o sobie, że są Dolnoślązakami.
W trakcie zwiedzania sal ekspozycyjnych mogliśmy zobaczyć przedmioty
codziennego użytku, takie jak choćby maselnice czy formy do wypieku pierników, a także
krosna, uprzęże dla koni, skrzynie, meble. Poznaliśmy wnętrze chaty, a także warsztat
bednarski.
Mogliśmy również podziać niezwykle interesująca wystawę czasową prezentująca pisanki i
palmy wielkanocne.