Moje drugie śniadanie

Pod koniec kwietnia w klasach IV – VIII odbył się konkurs pod nazwą „Moje drugie śniadanie”.
Celem tego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na ważną kwestię jaką jest spożywanie drugiego
śniadania w szkole. Najlepiej, jakby drugie śniadanie zawsze było skomponowane zgodnie z zasadą
„piramidy żywienia” i było codziennie spożywane przez wszystkich uczniów. Ma to ogromny wpływ na
funkcjonowanie ucznia podczas zajęć szkolnych. Zadaniem każdej klasy było przygotowanie drugich
śniadań i zaprezentowanie ich. Uczennica klasy 8d Weronika Hańczak sfotografowała wszystkie
śniadania, a pomagały jej Martyna Maj i Aleksandra Sulka. Na podstawie zdjęć Komisja wybrała
laureatów konkursu. Oczywiście bez wsparcia i zachęty wychowawców klas akcja by się nie powiodła,
dlatego bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie.
Poniżej przedstawiam wyniki konkursu:
W klasach IV- VI zwyciężyła klasa IV e, natomiast wyróżnienie otrzymały klasy:IV d, VI b.
W klasach VII – VII wygrała klasa VIII b.
Nagrodą dla poszczególnych zespołów klasowych są warsztaty kulinarne, a dla klasy IV e został
ufundowany dodatkowo bon na wydatki własne.
Nagrody zapewniła Rada Rodziców.

Alina Bańkosz