Kawiarenka wolontariacka – podsumowanie

Przy okazji Szkolnego Festiwalu Muzycznego „Ziemia to My”, który pod
przewodnictwem Magdaleny Jabłońskiej odbył się 18.05.2023r., mieliśmy możliwość zorganizować
kiermasz wolontariacki. Zgromadzone środki postanowiliśmy przeznaczyć na Ośrodek adopcyjny dla
zwierząt „Przytul Pyska” w Boguszycach. Jest to sprawdzone miejsce, w którym dzięki opiece
medycznej, behawioralnej i zaangażowaniu pracowników (min. psy są wyprowadzane na spacery),
zwierzęta mają realną szanse, aby stanąć na cztery łapy i znaleźć kochające domy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przygotowanie wspaniałych
wypieków, wolontariuszom – za ciężką pracę włożoną w obsługę stanowiska kawiarenki oraz Dyrekcji i
pracownikom szkoły za możliwość jej zorganizowania. Darowizna w wysokości 1081 zł została
przekazana na konto Fundacji.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Natalia Kozłowska
Koordynator Szkolnego Wolontariatu.