Bardzo miłe spotkanie…

Do bardzo wzruszającego spotkania dwóch pokoleń doszło na początku grudnia. Uczniowie klasy 2D wraz z wychowawcą oraz Panią Olivią Wajsen odwiedzili Dzienny Dom Seniora na Brochowie. Podczas spotkania dzieci wraz z seniorami tworzyły miedzypokoleniowy łańcuch, który zostanie zawieszony przy budynku Dziennego Domu Pomocy przy ulicy Semaforowej 15 . Łańcuch mierzy ponad 30 metrów. Uczniowie spotkali się z cudownym przyjęciem ze strony seniorów i pracowników. Po ciężkiej pracy wszyscy usiedli do poczęstunku i rozmów, dzieci chętnie odpowiadały na pytania Seniorów. Klasa dostała kolejne zaproszenie do odwiedzin, które przypadną już 6 grudnia w Mikołaja.

Dzieci miały także okazję bliżej poznać i obejrzeć miejsce, w którym spędzają czas podopieczni placówki. Istotnym celem wizyty w Domu Seniora było również uwrażliwienie dzieci na los drugiego człowieka, zwrócenie uwagi na otaczający nas świat oraz na możliwość jego zmiany poprzez czynienie dobra a także spędzanie każdej chwili z bliskimi.