TOLERANCJA – podsumowanie

W dniu 7 grudnia klasy IV-VIII uczestniczyły w wyjątkowym apelu na temat tolerancji, który został przygotowany i poprowadzony przez uczniów klas ósmych. To spotkanie stanowiło podsumowanie i ocenę miesięcznego projektu dotyczącego praw człowieka, realizowanego w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie.
Pierwsza część apelu poświęcona była omówieniu kluczowych postanowień Konwencji Praw Dziecka. Następnie uczniowie przedstawili informacje dotyczące krajów, w których dochodzi do naruszania praw najmłodszych. Kolejnym elementem było zaprezentowanie przez poszczególne klasy scenek o tematyce tolerancji. Na zakończenie spotkania reprezentanci każdej klasy podzielili się istotnymi informacjami na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz przykładami państw, gdzie obserwuje się naruszanie praw człowieka. Dodatkowo, uczniowie przygotowali czasową wystawę, prezentującą ich prace związane z tematyką praw człowieka. W trakcie apelu chór pod kierownictwem pani Magdaleny Jabłońskiej zaprezentował dwa utwory: „Oto Ja” – międzynarodowy hymn o tolerancji oraz „Tolerancja” – utwór Stanisława Sojki. Oprawą plastyczną zajmował się pan Jacek Adamowski.
Podsumowując, uczniowie klas ósmych, którzy niedługo przecież opuszczą mury naszej szkoły, postanowili przekazać młodszym kolegom ważne wskazówki. Zachęcali do wyznawania wartości takich jak tolerancja, empatia i szacunek wobec innych. Opisane powyżej inicjatywy nie tylko edukują, ale również integrują społeczność szkolną oraz rozwijają świadomość uczniów na temat ich roli jako aktywnych obywateli. Mamy nadzieję, że przekazane podczas apelu wartości staną się integralną częścią postaw wszystkich uczestników szkolnej społeczności.

Alina Bańkosz