„Lieber Nikolaus” – listy do św. Mikołaja w języku niemieckim

Uczniowie kl. IV podjęli się konkursowego zadania, które polegało na napisaniu listu do św. Mikołaja w języku niemieckim oraz opracowaniu go plastycznie. Ocenie podlegał: pomysł, technika, staranność wykonania pracy oraz poprawność językowa. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczy ilość i różnorodność wykonanych prac. Uczestnicy mieli możliwość wykazania się inwencją twórczą oraz zaprezentowania swoich talentów plastycznych i językowych.

Gratulacje dla wszystkich uczestników!!!
Autorzy wyróżnionych prac:
Tosia Kącka – klasa IV a
Oskar Bednarek – klasa IV c
Bartek Bobruk – klasa IV c