UCZTA WIELOKULTUROWA

28 lutego br w naszej Szkole odbyła się impreza pod nazwą Uczta Wielokulturowa. Celem tego przedsięwzięcia było zintegrowanie środowiska szkolnego i lokalnego, które w ostatnim czasie uległo znaczącym zmianom. Do Szkoły uczęszczają uczniowie z różnych krajów, między innymi z Polski, Ukrainy, Białorusi, Indii, a także społeczność romska, która od zawsze jest obecna. Chcieliśmy wspólnie promować poszanowanie praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz budować atmosferę współpracy i akceptacji. W związku z tym zamierzaliśmy przybliżyć wszystkim bogactwo kulturowe tych
społeczności. Z całą pewnością nic tak nie integruje, jak wspólne biesiadowanie, jedzenie, rozmowa. Nasz program zawierał pokazy tradycyjnych tańców reprezentujących różne narodowości: W Polonezie wystąpiły klasy VIII, przygotowane przez p. I. Kubczak i A. Bańkosz. Ponieważ na Ukrainie na koniec szkoły tańczy się walca, to klasy VIII wystąpiły również w tym układzie tanecznym oraz nauczyciele p. I. Kubczak i p. D. Szaciło (przygotowanie p. I. Kubczak). W oryginalnych strojach krakowskich wspaniale zatańczyły Krakowiaka klasy młodsze, które zostały przygotowane przez p. A. Pigułę.
Następnie w poszanowaniu dla mniejszości romskiej klasa VIII b wraz z p. M. Krochmalem wystąpili w choreografii „Tańczmy z Cyganami” Z kolei p. Ryszarda Szoma, przy akompaniamencie p. Wojciecha Stępnia, zaśpiewała tradycyjne romskie piosenki. Należy wspomnieć, ze pani Ryszarda występowała w swojej karierze wraz z zespołem Roma w
Polsce i na świecie. Dalsze spotkanie uświetniły występy dziewcząt. Najpierw Antonina Zydek zaśpiewała utwór „Dwa serduszka” – piosenkę z repertuaru zespołu „Mazowsze”. Następnie Anastasia Sokoliuk z Ukrainy wystąpiła w utworze „Gołębica”. Przed częścią artystyczną naszej uczty były wyświetlane prezentacje zawierające obrazy z miast Ukrainy i
Białorusi, skąd pochodzą nasi uczniowie. Prezentacje były przygotowane przez uczniów klas VIII, które nadzorowała, opracowała i przedstawiła p. Anna Kirkiewicz. Uczniowie z Ukrainy i Białorusi przygotowali też filmik, z którego dowiedzieliśmy się, jak czują się w polskiej szkole, na jakie trudności napotykają. Porównywali też systemy edukacji, wyrazili także zachwyt nad naszą przyrodą i architekturą (film nakręcony pod opieką p. A. Piesiewicz). Po części artystycznej p. dyrektor Małgorzata Lech , a w II turze i p. wicedyrektor Barbara Skubińska podsumowały nasze spotkanie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spróbowali tradycyjnych potraw przygotowanych przez Uczniów i ich Rodziców. Oprawa
plastyczną zajął się p. J. Adamowski, a techniczną p. P. Jędrzejczak Bardzo dziękujemy za wsparcie i zaangażowane całej społeczności szkolnej. Otrzymaliśmy też pomoc od Rady Rodziców, za którą bardzo dziękujemy.

Alina Bańkosz