BEZPIECZNE WAKACJE !!!

Uczniowie klas VIII i III a zorganizowali spotkanie dla uczniów klas I-III na temat bezpiecznych wakacji i udzielania pierwszej pomocy. Podczas tego wydarzenia młodsi uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach, zdobywając cenną wiedzę i umiejętności, które mogą przyczynić się do ich bezpieczeństwa podczas wakacji. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą wszystkim uczniom spędzić wakacje w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Alina Bańkosz, Anna Piguła