GRUPY I HAROMNOGRAM PÓŁKOLONII 🌞

Harmonogram na pierwszy tydzień:

Podział na grupy :