Ratujemy Brochowskie Kasztanowce

Tradycyjnie w naszej szkole obchodzimy akcję „RATUJEMY BROCHOWSKIE KASZTANOWCE”.

Uczniowie klas IV-VIII wykazali się dużą kreatywnością wykonując ogromne modele 3D kasztanowców, które ozdabiają szkolne korytarze. Dodatkowo uczniowie wykonali piękne figury różnych zwierząt i ozdób z kasztanów. Wydarzenie to miało na celu nie tylko podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka, ale przede wszystkim rozbudzenie zainteresowania stanem środowiska naturalnego Brochowa.
Koordynator akcji Agnieszka Czop