UCZTA WIELOKULTUROWA

26 stycznia br w naszej Szkole odbyła się impreza pod nazwą Uczta Wielokulturowa. Celem tego
przedsięwzięcia była integracja środowiska szkolnego i lokalnego, którego struktura w ostatnim czasie
znacząco się zmieniła. Do Szkoły uczęszczają uczniowie z różnych krajów, między innymi z oczywiście z
Polski, ale i z Ukrainy, Białorusi, a także, od zawsze, jest obecna społeczność romska. W związku z tym
chcieliśmy Wszystkim przybliżyć bogactwo kulturowe tych społeczności. Z całą pewnością nic tak nie
integruje, jak wspólne biesiadowanie, jedzenie, rozmowa itp. Nasz program zawierał pokazy
tradycyjnych tańców reprezentujących różne narodowości: W Polonezie wystąpiły klasy VIII,
przygotowane przez p. I. Kubczak i A. Bańkosz. W oryginalnych strojach krakowskich wspaniale
zatańczyły Krakowiaka klasy młodsze, które zostały przygotowane przez p. A. Pigułę.
W ukraińskim tańcu „Hopaku”wystąpili chłopcy z klas VII c i d. Wystąpiła tez Maryna z VII c, która
zaprezentowała narodowy taniec białorusiński z repertuaru zespołu Horoszki.


Z kolei p. Ryszarda Szoma, przy akompaniamencie p. Wojciecha Stępnia, zaśpiewała tradycyjne romskie
piosenki. Pani Ryszarda występowała w swojej karierze wraz z zespołem Roma w Polsce i na świecie.
Zaśpiewała również Antonina Zydek w utworze „Dwa serduszka” – piosenkę z repertuaru zespołu
„Mazowsze”. Tosia zakwalifikowała się do konkursu ogólnopolskiego między innymi właśnie z tą
piosenką. Dalsze spotkanie uświetniły występy dziewcząt z Ukrainy, które zaśpiewały narodowe piosenki
ukraińskie. Jedna z nich Arina występuje też w licznych konkursach piosenkarskich.


Na koniec wystąpili harcerze, którzy fantastycznie przedstawili alfabet Morsa.
W tle występów wszystkich artystów, były wyświetlane prezentacje zawierające obrazy dotyczące
poszczególnych kultur, tradycji, rysu historycznego – mapy. Prezentacje były przygotowane przez
uczniów klas VIII. Natomiast całość opracowała i zaprezentowała p. Anna Kirkiewicz. Po części
artystycznej p. Dyrektor Ireneusz Dudek a w II turze i p. Wicedyrektor Małgorzata Lech podsumowali
nasze spotkanie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spróbowali tradycyjnych potraw przygotowanych
przez Uczniów i ich Rodziców. Bardzo zaangażowane w to przedsięwzięcie była p. Svietłana – Asystent
ds. ukraińskich oraz p. Dorota Szoma – Asystent ds. romskich.
Wsparcie finansowe otrzymaliśmy od Rady Rodziców, za które bardzo dziękujemy.
Alina Bańkosz, Anna Kirkiewicz, Izabela Kubczak