NASZA SZKOŁA OTRZYMAŁA CERTYFIKAT SZKOŁY WSPIERAJĄCEJ
UZDOLNIENIA!

Szkoła Podstawowa Nr 80 od 2009r. należy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. W bieżącym roku szkolnym po raz czwarty otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia, który potwierdza wysokie wyniki pracy w obszarze wspierania uzdolnień naszych uczniów.
Priorytetem naszych działań jest rozpoznawanie i wspieranie w jak najszerszym zakresie zdolności u wszystkich uczniów oraz promowanie osiągnięć każdego dziecka. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Uczniów i ich Rodziców w zakresie wspierania dziecka w jego wszechstronnym i harmonijnym rozwoju. Wicedyrektor Szkoły Pani Małgorzata Lech wraz z liderkami Uzdolnień Uczniów Panią Anną Pigułą i Panią Katarzyną Milewicz uczestniczyły w dolnośląskiej
konferencji „Pasje. Zdolności. Talenty. Wspieranie uzdolnień od juniora do seniora”, która odbyła się w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Podczas uroczystej gali otrzymaliśmy ważny dla naszej społeczności szkolnej certyfikat „Szkoły Wspierającej Uzdolnienia”, który został przyznany szkole na okres kolejnych 5 lat.

Cieszymy się, że działania podejmowane w związku z realizacją Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień zostały wysoko ocenione przez Komisję Akredytacyjną i przyniosły naszej szkole sukces, prestiż i uznanie. Otrzymanie certyfikatu jest dla nas ogromną motywacją do dalszych twórczych działań w rozwijaniu zainteresowań i wspieraniu uzdolnień naszych uczniów.