60 lat minęło…

W dniu 17 października 2023 nasza szkoła przeżywała wielki dzień. Uroczystości Jubileuszu 60 -lecia zgromadziły liczne grono gości. Odwiedził nas Pan prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wraz z panią Ewą Monasterską z Wydziału Edukacji, a także pan Jarosław Krauze z Rady Miasta. Na uroczystości była obecna również wizytator z Dolnośląskiego Kuratorium
Oświaty pani Agnieszka Kuczmowska, która odczytała list gratulacyjny od pana Kuratora Romana Kowalczyka. Gościli u nas byli dyrektorzy i wicedyrektorzy, emerytowani nauczyciele, przedstawiciele instytucji wspierających szkołę, a także dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych.
Podczas uroczystej akademii nauczyciele, zgromadzeni goście oraz rodzice i uczniowie mogli poznać historię naszej szkoły. W tańcu, śpiewie i słowach zaklęte zostało 60 lat istnienia „80”.
Goście mogli również zapoznać się z artefaktami dotyczącymi historii placówki, jej pracy, szczególnie w obszarze działań międzynarodowych, czy ekologicznych.
Kontynuacją uroczystych obchodów był festyn zorganizowany przez Radę Rodziców, która w ten sposób chciała włączyć się w przeżywanie jubileuszu oraz kiermasz ciast zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujmy za obecność, mamy nadzieje, że ożywione wspomnienia, staną się dla społeczności szkolnej impulsem do kreatywnych i innowacyjnych działań na kolejne lata i kolejne jubileusze.

W dniu 10 października 2023r w ramach obchodów 60-lecia odbyło się spotkanie Samorządu Uczniowskiego z byłym Dyrektorem i Wicedyrektorami szkoły. Został przeprowadzony wywiad, który można obejrzeć poniżej

Można o nas poczytać tu:

https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/szkola-podstawowa-nr-80-polna-na-brochowie-obchodzi-60-lat