„Razem łatwiej”

Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, że nasza szkoła została zapisana do projektu (projekt firmy Cogito oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego), który ma ważność do końca 2025roku:
„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego” , dla dzieci i młodzieży w wieku 10- 19 lat. 
Na drzwiach szkoły zarówno w budynku A jak i B zostały wywieszone plakaty informujące o programie i możliwości skorzystania z darmowych konsultacji.
Specyfika Programu :
1.Program kierowy jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-19 rż.
2.Dzieci i młodzież zgłoszona do programu jest przez rodziców lub opiekunów prawnych, a
także młodzież, która zgłosi się sama.
3.Koordynator we współpracy z pracownikiem infolinii kwalifikuje do programu na
podstawie rozmowy telefonicznej tzw. triage diagnostyczny. 
4.Uzyskanie zgody osoby wymagającej wsparcia, jej rodziców/ opiekunów prawnych.
5.Program kierowany jest do mieszkańców Województwa Dolnośląskiego.
6. Dane kontaktowe dot. realizacji Programu:
Koordynator regionu- Wrocław :
Sylwia Adamus Specjalista ds. Promocji zdrowia , tel . 690 353 849, e- mail:
sylwia.adamus@cogitozdrowie.pl
Koordynator regionu- Wałbrzych
Koordynator regionu- Legnica
Koordynator regionu- Jelenia Góra
Infolinia
tel. 800 805 600 e-mail razemlatwiej@cogitozdrowie.pl