Szkoło, szkoło jak się masz,
Jesteśmy już uczniami.
Oto książka, zeszyt nasz,
Szkolny rok przed nami !

Dnia 26 października 2023 r. odbyła się w naszej szkole bardzo ważna uroczystość. W tym dniu uczniowie klas pierwszych, w obecności swoich rodziców oraz zaproszonych gości, zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia i złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania dokonała Pani dyrektor Małgorzata Lech, a dyplomy i książki wręczały Panie vice- dyrektor D. Cichy oraz B. Skubińska. Najmłodsi uczniowie z klas
pierwszych, pod opieką swoich wychowawczyń, pięknie i z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Wykazali się również doskonałą znajomością szkoły i swojego miasta, zdając tym samym pierwszy w swoim życiu egzamin na ucznia. Po zakończonej uroczystości otrzymali słodkie niespodzianki oraz dzielnie uczestniczyli w sesji fotograficznej, upamiętniającej to ważne i wyjątkowe dla nich wydarzenie.