„Landeskunde – co wiesz o krajach niemieckojęzycznych?”

8.05.2024 r. odbył się w naszej szkole turniej sprawdzający wiedzę uczniów z klas VI na temat krajów niemieckojęzycznych – „Landeskunde – co wiesz o krajach niemieckojęzycznych?”. Klasy reprezentowały 5 osobowe zespoły, które miały okazję sprawdzić swoją wiedzę z zakresu historii, polityki, geografii, muzyki, sportu, architektury, literatury oraz zwyczajów i obrzędów Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Drużyny przygotowały i zaprezentowały również plakaty, które promowały kraje niemieckojęzyczne i miały zachęcić do ich zwiedzenia.
Wszyscy uczniowie biorący udział w turnieju byli zaangażowani w projekt i aktywnie uczestniczyli w jego przygotowanie i prezentację. Zwycięzcami zostały klasy: VI b, VI e oraz VI c.
Poprzez udział w konkursie uczniowie wzbogacili zarówno swoją wiedzę na temat Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii, jak również mieli okazję zaprezentować swoje talenty artystyczne i organizacyjne. Uczniowie uczyli się pracy w zespole, organizacji czasu i planowania pracy; właściwej i kulturalnej rywalizacji, jak również korzystania z różnych źródeł zdobywania informacji.